Chętnie pomogę we wszystkim, co jest związane z fisharmoniami od strony technicznej!

We fisharmonii

 

Wnętrze fishramonii cięgłoRozwiążę wszystkie najczęściej występujące problemy:

– "nie grające klawisze"

 pozapadane klawisze

– nie działające cięgła rejestrowe

– nie działające połączenia wewnątrzklawiaturowe (tzw. „Koppel”)

 źle działąjące miechy

i inne.

 

Polecam się również, jeśli konieczne jest:

 strojenie

 czyszczenie

 wyciszenie dmuchawy elektrycznej

 wycena


Fisharmonia - wnętrzeSkupuję także w miarę możliwości całe instrumenty i ich części.

 

Dokonuję wreszcie kompletnych renowacji instrumentów  tak, by wyglądały jak w dniu opuszczenia fabryki!

 

Używam do naprawy i renowacji naturalnych materiałów  takich, jakie były używane ponad 100 lat temu, gdy powstawała większość fisharmonii.